Monday, November 8, 2010

Practise Catch and Release

"The kelah is a Malaysia treasure. Its population is rapidly decreasing because of destruction of habitat, poaching and irresponsible fishing. Please practice catch and release because supply is truly limited"
A message from Kelah Action group Malaysia (KAGUM)

"Kelah adalah barang yang amat bernilai bagi Malaysia. Jumlah bilanganya berkurangan dengan cepat disebabkan oleh kemusahan habitatnya, memasak dan pemancingan yang tidak bertanggungjawab. Sila praktikkan tangkap dan lepas kerana bekalan adalah amat terhad"

**ralat - jika terjemahan tidak menepati kehendak, sila rujuk versi Inggeris.
"Wahai Mu'awiyah Jauhkan Oleh Mu Sifat Marah Kerana Marah Itu Boleh Merosakkan Iman Seseorang Sebagaimana Pahit Jadam Merosakkan Madu Yang Manis"