Sunday, August 15, 2010

Antara Jasa Dan Budi

Karya RAI 08Aug 2010

"Wahai Mu'awiyah Jauhkan Oleh Mu Sifat Marah Kerana Marah Itu Boleh Merosakkan Iman Seseorang Sebagaimana Pahit Jadam Merosakkan Madu Yang Manis"